Teostame Teie ettevõttele jooksvat raamatupidamist, mis sisaldab muuhulgas igakuise aruandluse koostamist:

kasumiaruanne

bilanss

müügireskontro

ostureskontro

amortisatsiooni aruanne

Samuti hoolitseme selle eest, et Teie ettevõtte deklaratsioonid saaksid Maksu- ja Tolliametile õigeaegselt esitatud ning Teiepoolsed maksuküsimused kiire vastuse. 

Teie ettevõtte raamatupidamisdokumentatsioon saab meie poolt ülevaadatud ning korda seatud. Puudulikud dokumendid vormistame kokkuleppel ise ringi. Lisaks võime esindada Teie ettevõtet Äriregistris, Maksu- ja Tolliametis, Statistikaametis ning Haigekassas. Samuti teostame vajadusel pangaülekanded ja koostame lisaaruanded, et anda parem ülevaade Teie ettevõtte majandustegevusest.